Welke motorolie moet ik bijvullen?

Voordat u olie bijvult is het van belang dat u eerst het oliepeil controleert. Alleen als deze onder het minimum staat dient u de olie bij te vullen en gebruik hiervoor altijd dezelfde soort olie als reeds in de motor zit. Uw dealer kan u informeren welk merk en type olie gebruikt moet worden. Na het bijvullen dient u het oliepeil nogmaals te controleren omdat ook teveel olie schade aan de motor kan veroorzaken.