Wat houdt de regeling vervangend vervoer in?

Lease2Go heeft twee verschillende regelingen: vervangend vervoer na 24 uur of vervangend vervoer per direct. Is er vervangend vervoer in het contract opgenomen “na 24 uur” dan zullen de kosten voor de vervangende auto aan uw werkgever worden doorbelast indien de reparatie binnen 1 dag heeft plaats gevonden. Heeft de reparatie langer in beslag genomen dan komen alle huurkosten voor rekening van Lease2Go. Is er vervangend vervoer in het contract opgenomen “per direct” dan komen de kosten voor de vervangende auto geheel voor rekening van Lease2Go.