Welke hulpverlening krijg ik bij schade in het buitenland?

Buiten Nederland kunt u ook bij schade rekenen op de professionale ondersteuning van de Lease2Go hulpverlening, uitgevoerd door Eurocross Assistance.

Hieronder valt berging en transport van de auto naar Nederland en vervangend vervoer of vervoer naar huis op basis van openbaar vervoer 2e klasse.