Wat houdt de inspectie in?

De inspecteur controleert in uw bijzijn de auto van binnen en van buiten op eventueel aanwezige schade. Tevens wordt geïnventariseerd of alle, bij de auto behorende, zaken compleet aanwezig zijn. Zijn bijvoorbeeld de kentekencard, autosleutels, autoradio, reservewiel, gereedschapset, alle bij de auto behorende documentatie en eventueel de brandstofpas bij de auto aanwezig. De inspecteur hanteert een innameprotocol. De bevindingen worden op het Inspectierapport vastgelegd welke mede door u wordt ondertekend. Om een goede inspectie te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de auto zowel van binnen als van buiten schoon is.