Hoe werkt het met een bekeuring uit het buitenland?

Lease2Go stuurt beschikkingen uit het buitenland zonder deze te betalen door aan uw werkgever. Wanneer deze beschikking niet op tijd betaald wordt en Lease2Go ontvangt een verhoging/herinnering zal deze wel betaald en doorbelast worden om verdere verhogingen te voorkomen.